3 główne sposoby magazynowania energii elektrycznej

Magazynowanie energii odnosi się do różnych grup technologii działających na podstawie odmiennych zasad takich jak np. mechaniczne czy chemiczne. Niektóre z nich składują  na dłuższy czas, a inne uwalniają energię potrzebną do użytku krótkoterminowego. Bez wątpienia magazynowanie energii to nasza przyszłość.
Aby przyśpieszyć proces transformacji polskiej energetyki, kluczową rolą odgrywa stworzenie jak największego sektora składowania energii, który umożliwi integracje odnawialnych i tradycyjnych źródeł energii.

Elektrownia szczytowo – pompowa


Jest to najstarszy sposób wielkoskalowego przechowywania prądu. W tym procesie wykorzystywane są dwa zbiorniki wody położone na różnych poziomach. Woda odgrywa tutaj istotną rolę. W czasie, kiedy zapotrzebowanie na energie jest niskie, jest ona pompowana przez rurociągi do górnego zbiornika, a kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną zwiększa się, woda zostaje spuszczona do zbiornika dolnego, tym samym napędzając turbiny. Elektrownie szczytowo – pompowe znakomicie nadają się do składowania ogromnych ilości energii w długi czas, a ich sprawność wynosi od 65% do 85%, co daje znakomity wynik w porównaniu z innymi technologiami. W Polsce, najbliższych latach właśnie elektrownie szczytowo – pompowe mają odgrywać rolę systemów stabilizujących Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Magazynowanie energii w sprężonym powietrzu

Magazynowanie to znane jest pod inną nazwą, CAES, czyli Comprassed Air Energy Storage. Idea CAES polega na gromadzeniu nadwyżek energii w postaci sprężonego powietrza w podziemnych zbiornikach. Ten sposób jest alternatywą dla elektrowni szczytowo – pompowych. Kiedy zapotrzebowanie na energię wzrasta, powietrze zostaje uwolnione i napędza turbiny, wytwarzając prąd. Zasobniki mają możliwość kumulowania olbrzymiej ilości energii, a ich sprawność wynosi od 40% do 70%.

Koło zamachowe


Jest to akumulator energii kinetycznej. Nowoczesne koła zamachowe obracają się z dużą prędkością, akumulując energię kinetyczną, która później przekształcana jest w energię elektryczną. Koła zamachowe używane są często jako zasilanie awaryjne. Jest to tańsza opcja przechowywania energii.

Potencjał rozwoju sektora magazynowania energii jest bardzo duży. Obecnie w Polsce działa jedynie 6 elektrowni szczytowo – pompowych. Jednak nieuchronny wzrost popularności gromadzenia energii zmusza Polskę do podążania za światowymi trendami i stworzenia satysfakcjonujących planów rozwoju, które dadzą szanse dogonić inne kraje takie jak Chiny, USA czy Niemcy w tworzeniu sektorów magazynowania.

Więcej o magazynowaniu energii elektrycznej znajdziesz na https://trendywenergetyce.pl/magazyny-energii