Laser do cięcia metalu

Cięcie metalu, to tak naprawdę pokonanie jego spójności. Proces ten polega na dostarczeniu energii w celu jego wykonania. Laser do cięcia metalu umożliwia nam to zadanie. Ze względu na rodzaj, rozróżnić możemy cięcie mechaniczne, wiązką lasera, strumieniem wody, itp. Cięcie laserem polega na obróbce materiałów stosowanych głównie w przemyśle. W tej metodzie chodzi o termiczne dzielenie materiału. Takie zjawisko może występować poprzez topienie, sublimację, czy wypalanie. Laser do cięcia metalu standardowo wykorzystuję kombinację tych trzech składowych. Podstawą do jakiegokolwiek działania jest produkt, który do obróbki nie potrzebuje dodatkowych procesów technologicznych. Za dobry efekt końcowy odpowiedzialne jest uzyskanie dokładności prowadzenia strumienie tnącego. Jest to warunek uzyskania wysokiego stopnia wymiarów ciętych elementów. W ten sposób uzyskuje się duża odporność na drgania. Taka konfiguracja zapewnia również powtarzalność, co jest niezwykle ważne w przypadku takich maszyn. Laser do cięcia metalu jak sama jego nazwa wskazuje używany jest do obróbki materiałów metalowych, ale i nie tylko.

Laser i nie tylko

laser do cięcia drewna

Jak się okazuje, laser używany być może nie tylko do tego tworzywa. Niewiele osób wie, że laser nadaje się również do materiałów niemetalicznych. Używać go można na szkle, drewnie, ceramice, czy papierze. Co zaskakujące, używany być może nawet w przemyśle spożywczym. Od razu nasuwa się pytanie „do czego można go wykorzystywać?”. Technologia ta zapewnia precyzyjne cięcia, przez co choćby w przypadku warzyw może je porcjować na równe części. Istnieje kilka rodzajów cięć:

Odparowanie – technika, w której materiał do obróbki poddawany jest działaniu zogniskowanej wiązki, która ulega odparowaniu w atmosferze gazu obojętnego. Metoda szczególnie przydatna podczas pracy na drewnie oraz niektórych tworzywach sztucznych.

Topienie i wydmuchiwaniepod działaniem zogniskowanej wiązki materiał poddany obróbce ulega stopieniu i usuwany jest za pomocą gazu obojętnego. Świetnie sprawdza się przy pracy na metalach, w tym stali nierdzewnej.

Wypaleniemateriał poddawany działaniu wiązki wypalany jest przez strumień tlenu. Może być również przez mieszaninę gazów. Jego zastosowanie to metale i inne materiały wymagające wysokiej temperatury. Jedna z najczęstszych metod cięcia.

Pęknięcia termicznewiązka wywołuje naprężenia cieplne przez co obrabiany materiał ulega mikropęknięciom. Zastosowanie tego rodzaju cięcia to materiały kruche z nastawieniem na szkło.

Jak można zauważyć laser znajduje swoje zastosowanie nie tylko w tym materiale. Obróbce poddawać można drewno, czy szkło, co zwiększa jego zakres pracy. Bardzo ważnym czynnikiem jest dobranie odpowiedniego rodzaju to wykonywanej pracy. Może zdarzyć się, że źle dopasowana metoda nie da zamierzonych efektów. Warto zwrócić na to uwagę. Topienie, sublimacja i wypalenie to czynniki, na które składa się proces cięcia za pomocą lasera. Bez tych składowych proces nie będzie możliwy.